HÀNH TRÌNH LIÊN TUYẾN 2 NƯỚC SINGAPORE - MALAYSIA 5N4Đ

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Phương tiện: Máy bay

Ngày khởi hành: 12/6; 26/6 - 10/7; 24/7 - 07/8; 21/8/2022

Giá / khách

10.990.000đ

9.490.000đ

HÀNH TRÌNH LIÊN TUYẾN 2 NƯỚC SINGAPORE - MALAYSIA 4N3Đ - 2022

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: 29/5; 12/6; 26/6; 10/7; 24/7; 7/8; 21/8

Giá / khách

8.990.000đ

6.990.000đ

Tour Malaysia 4N3Đ: Penang - Langkawi

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: Khởi hành theo yêu cầu ( nhóm 15 khách trở lên)

Giá / khách

1đ

1đ

Tour Malaysia 4N3Đ: Malaysia - Genting - Malacca

Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: Khởi hành theo yêu cầu ( nhóm 15 khách trở lên)

Giá / khách

10.100.000đ

9.100.000đ

Tour Malaysia 4N3Đ: Malaysia - Genting - Putrajaya

Thời gian:

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành:

Giá / khách

9.490.000đ

8.490.000đ

Tour Malaysia 5N4Đ: Đảo Pangkor - Kuala Lumpur

Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm

Phương tiện: Ô tô - Máy bay

Ngày khởi hành: Khởi hành theo yêu cầu ( nhóm 15 khách trở lên)

Giá / khách

12.500.000đ

11.500.000đ